Apostil Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak veren bir belge onay sistemidir. 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi doğrultusunda belirtilen kurallar çerçevesinde, ülkemizin de taraf bulunduğu Apostil sistemi kaymakamlıklar ve valilikler tarafından yürütülmektedir. Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Çevrilen evrakların yurtdışında kullanılmasına olanak sağlayan apostil tasdik şerhi ise yalnızca apostil tarafı ülkelerde geçerlilik kazanır. Bkz. Apostil Tarafı Ülkeler

Apostil Şartları Nelerdir?

Apostil işlemi yapılacak belgelerin kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından onaylı belgeler olması gerekir. Diplomalar, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kayıtları, formül A,B,C, şirket evrakları bunlara örnek gösterilebilir. Yurt dışından temin edilen belgelere Türkiye’de apostil işlemi uygulanmaz. Bu tür belgelerin elçilikler ya da dışişleri bakanlığınca onaylanması gerekir. Yurt dışından temin edilen belge, ancak o ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış ise apostil işlemi yapılabilmektedir. Belgedeki imza sahibi olan kişinin, imzalama yetki belgesi (imza sirküsü) valilik veya kaymakamlıklarda bulunmalıdır. Örneğin; ticaret odaları, noterler, bakanlıklar v.b. gibi kurumlar adına imzalayan kişilerin imza örneklerinin, il valiliklerinde veya kaymakamlıklardaki listelerde yer alması zorunludur. Tercüme edilen bir belgeye apostil onayı alabilmek için öncelikli olarak noter tasdiki alınmalıdır. Apostil onayı için belgenin gönderileceği ülkenin Lahey anlaşmasını imzalayan veya taraf olan ülkelerden biri olması gerekmektedir.  Eğer belgenin gideceği ülke Lahey anlaşmasını imzalayan veya taraf olan ülkelerden biri değil ise belgelere konsolosluk onayı da yapılmalıdır.

Apostil İşlemi Nasıl Yapılır?

logoApostil işlemi, Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları (bakanlıklar, eğitim kurumları, belediyeler, nüfus müdürlükleri vs.) tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, apostil tarafı bir diğer ülkede geçerlilik sağlaması için uygulanır. Burada öncelikle bilinmesi gerekli olan apostil yapılacak evrakların gönderilecek ülkenin dilinde ve noter onaylı şekilde hazırlanmış olmasıdır. Yeminli tercümanlar tarafından çevrilerek noter tarafından onaylanan belgeler, ilgili onay işleminin gerçekleştirilmiş olduğu ilçe sınırları dahilindeki kaymakamlığa ya da valiliğe götürülerek apostil birimine teslim edilir.

Apostil İşlemi Nerede Yapılır?

Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar:
Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları (örneğin; Çankaya ilçesi dahilinde düzenlenen bir belge için Çankaya Kaymakamlığı. Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Türkiye'nin Apostil Merkezi

Apostil Ne Tür Bilgiler İçerir?

Apostillerde başlık “Apostille – Convention de La Haye du 5 Octobre 1961” şeklindedir. Apostil aşağıdaki unsurlardan oluşur:

1) Belgenin düzenlendiği ülkenin adı 2) Belgeyi imzalayan kişinin adı 3) Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı 4) Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı 5) Tasdik edildiği yer 6) Tasdik edildiği tarih 7) Apostili düzenleyen makam 8) Apostil işlem numarası 9) Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi 10) Apostili düzenleyen yetkilinin imzası